#minimalism – dukaworkshops

Sáng chủ nhật
Một cục đất sét từ bột gỗ
Ngồi vê vê nặn nặn
Những thứ trừu tượng
Khó hiểu #ceramics #makerunite #madebyhands #dukacreating #dukainventions #dukaworkshops #duka #pottery #moderncalligraphy #calligraphy #instagood #photooftheday #painting #vietnam #artworkshops #artlovers #minimalism

Powered by WPeMatico